Klachten

Wij doen er natuurlijk alles aan om een mogelijke of potentiele klacht te voorkomen. Mocht je toch niet tevreden zijn of een klacht hebben? Dan hebben wij zoals in onze Algemene Voorwaarden staat vermeld een klachtenprocedure en registratie.

1) Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde opleiding/workshop schriftelijk worden gericht aan:
Nail XL
T.a.v. Klachtenregistratie
Diamantstraat 1 C
7554 TA Hengelo Ov.
Of per e-mail info@nailxl.nl 
2) Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangstdatum, vertrouwelijk worden behandeld.
3) Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
4) Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
5) Wanneer de klacht niet opgelost kan worden, zal de klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie worden neergelegd van Webshop Keurmerk. Het advies van de klachtencommissie is bindend.
6) Klachten worden door ons bewaard voor een maximale periode van 2 jaren.